Priser:

Hesteassisteret terapi, 60-70 minutter pr. session.750,-
Ride/hesteterapi for børn 50 minutter.550,-
Systemisk opstilling pr. session.750,-
NADA behandling 35 minutter.225,-
NADA i forbindelse med terapi session.150,-
NADA kugler i forbindelse med terapi session.100,-
Rideterapi hold for børn 30 minutter. Pr. barn400,-
Rideterapi hold for klubber og foreninger.     

Ring for nærmere aftale.

Man har mulighed for at søge om tilskud, efter servicelovens §41 for børn og §100 for voksne.

Fra §41:
Der kan ydes dækning af nødvendige merudgifter til barnet/den unges deltagelse i en fritidsaktivitet, såfremt merudgiften relaterer sig direkte til barnet/den unges funktionsnedsættelse eller lidelse.
Merudgiften til en fritidsaktivitet beregnes ud fra forskellen mellem den normale fritidsaktivitet og den handicaprelaterede fritidsaktivitet, herunder pris, kørsel og udstyr; som f.eks. ved handicapridning, hvor kommunen kan dække den merudgift, der er forskellen på almindelig ridning og handicapridning.
Læs mere og ansøg via: Borger.dk

Fra §100:
Kommunen kan yde hjælp til dækning af nødvendige merudgifter ved din daglige livsførelse. Det kan være mange typer af forskellige nødvendige merudgifter, som du har pga. din varige nedsatte funktionsevne.
Læs mere og ansøg via: Borger.dk

Afbud skal meddeles, senest dagen før ellers skal der betales et gebyr, svarende til den halve pris for sessionen. Ved afbud senere end tre timer før betales fuld pris.

Forsikring:

Terapiheste.dk kan under ingen omstændigheder gøres erstatningsansvarlig. Klienter skal have egen ulykkesforsikring.

Jeg følger op på sessioner, via mail eller sms.